dr. Daniela ZAVEC PAVLINIĆ
direktorica
- predsednica Zveze inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije
- predsednica Pomurskega društva za kakovost
- članica PAZU
- članica SmartTex-Netzwerk Thüringen, Nemčija
- izredna profesorica in predavateljica
Klementina KUZMIČ, mag. ekon. in posl. ved
menedžer za trženje in razvoj

TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o.

Obrtna ulica 40, 9000 Murska Sobota

+ 386 31 307 728

info@titerad.com