Področje izobraževanja

V raziskovalne projekte vključujemo tudi študente različnih usmeritev. Le-ti sodelujejo preko projekta "Po kreativni poti do praktičnega znanja", kjer že v času šolanja pridobivajo praktične izkušnje in posledično kompetence, znanja in veščine, ki so potrebne, da se lahko po koncu študija vključijo v delo.

 

V študijskem letu 2016/2017 smo sodelovali v dveh projektih:

1. Preučevanje tekstilnih sistemov za ogrevanje človeka v hladnem okolju

Projekt je potekal pod okriljem Fakultete za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru, Zavod za tehnično kulturo Slovenije Murska Sobota in Titera d.o.o.

 

2. Sodobne kreacije nacionalnih elementov prepoznavnosti in možnosti integracije za svečana uniformirana oblačila

Sodelovali smo: Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani, KOR tekstil d.o.o. in Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije.

 

V študijskem letu 2014/2015 smo sodelovali s študenti v naslednjih projektih:

1. Zaščita in varnost človeka v ekstremnih okoljskih pogojih

Sodelovali smo: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani; Javni zavod Gasilska briga Koper in Titera d.o.o.

 

 

2. Razvoj numeričnih in fizikalnih modelov za virtualno vrednostenje osebne zaščitne opreme

 Sodelovali smo: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru; PAZU in Titera d.o.o.

 

3. Vpliv udobnosti oblačil na kakovosten nastop pevcev

Sodelovali smo: Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem; SNG Opera Balet Ljubljana in Titera d.o.o.

 

V študijskem letu 2013/2014 smo prvič sodelovali s študenti in sicer v okviru projekta "Proučevanje ognjevarnih tekstilij za zaščito in simulacija odzivov telesa z numeričnim modelom"Projekt je potekal v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo, Univerze v Mariboru in študenti strojništva ter oblikovanja in tekstilnih materialov.

TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o.

Obrtna ulica 40, 9000 Murska Sobota

+ 386 31 307 728

info@titerad.com