Izvajamo predavanja in delavnice na univerzah in v podjetjih na tematiko:

 

 • človek v vročem okolju;
 • vpliv osebne zaščitne opreme na človeka;
 • smernice za razvoj tekstilne industrije in potrebe na trgu;
 • pametne tekstilije (smart textiles) v bolnišničnem okolju;
 • pametne tekstilije (smart textiles) v športu.

 

Namen naših izobraževanj je, da udeležence poučimo o pravilni rabi osebne varovalne opreme, o vplivih na zdravje in varnost v primeru neprimerne rabe ali neuporabe varovalne opreme nasploh in jih seznanimo z razvojnimi smernicami tekstilne industrije za razvoj pametnih tekstilij in izdelkov.

 

AKTUALNO!!!

Razmišljate o razvoju novega izdelka ali iščete novo tehnološko rešitev? Imate premalo lastnega razvojnega kadra?

 

Zaupajte v drugačen pristop, ki vodi v inoviranje. Čas je, da spoznate  dr. Danielo ZAVEC, ki je tehnološka skavtinja & strokovnjakinja s področja pametne specializacije. Svetuje vam lahko v več korakih razvoja:

 

 • Prouči interno stanje razvoja in pomaga pri pripravi razvojnih smernic;
 • Pokaže pot do razpoložljivih naprednih tehnologij;
 • S tesnim sodelovanjem razvijemo nov izdelek;
 • Predstavlja vaše rezultate na mednarodni ravni;
 • Vas poveže z institucijami znanja in poskrbi za transfer znanja v vaše podjetje;
 • Vas poveže z institucijami za standardizacijo na mednarodni ravni;
 • Za vas poišče poslovne partnerje (dobavitelje, izvajalce in kupce) in
 • Pomaga pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev.

 

Utrinki iz izvedenih predavanj in seminarjev doma in v tujini:

 

   

SmartTex delavnica v Weimarju v Nemčiji. [10. maj 2016] in tekaška delavnica v Kopru. [1. april 2016]

 

   

Predavanje na Veleučilište u Karlovcu, strokovni študij Sigurnost i zaštita. [29. april 2015]

 

   

Izveden seminar v okviru projekta"RešujemVARNO!" S spoznavanjem in tveganjem do varnega reševanja.​ [16. januar 2016]

Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o.

Obrtna ulica 40, 9000 Murska Sobota

+ 386 31 307 728

info@titerad.com