LEcMAT - energijsko učinkoviti materiali za ogrevanje

Opis operacije

Operacija LEcMAT se umešča v prednostno področje S4 – Industrija 4.0 – Razvoj novih materialov kot končnih produktov. Koncept projekta je zasnovan na izdelavi študije izvedljivosti razvoja in optimizacije nano kompozita LEcMAT, ki bo imel energijsko učinkovito funkcijo ogrevanja ter lastnosti fleksibilnega tekstilnega materiala. Danes predstavlja nanotehnologija eno izmed najbolj prodornih tehnologij, ki spreminjajo tradicionalno industrijo, proizvodne procese, energijsko učinkovitost, recikliranje, kontrolo izpustov emisij, združevanje inovacij v trajnostnem razvoju in obdelavi odpadkov. Gre za sektorje, ki se spreminjajo in predstavljajo na ravni EU dodano vrednost naproti globalni konkurenčnosti. 

 

Cilj operacije

Cilj, ki smo si ga zastavili z operacijo je razviti material, ki bo dosegal dodano vrednost in bo nastopal v mednarodnih verigah vrednosti. Tako bomo povečali vlaganje v razvoj pametnih materialov (material za ogrevanje izdelan z uporabo nanotehnologije) in v dodano vrednost zaposlenega na področju »Proizvodnje drugih tekstilij« (C13.9). Vsebinsko je operacija povezana z drugimi industrijami, ki bodo nov razvit material kot končni produkt uporabljale v svojih izdelkih oz. rešitvah. Pomeni, da bo LEcMAT kot produkt uporaben v največji meri v avtomobilski, gradbeni, pohištveni in oblačilni industriji. Glede na to gre za povezovanje različnih sektorjev na celotni evropski ravni. Na ta način bo posledično promovirano slovensko delovanje v tujini.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (20%) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (80%) v skupni višini 35.000 evrov.

www.eu-skladi.si

TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o.

Obrtna ulica 40, 9000 Murska Sobota

+ 386 31 307 728

info@titerad.com